LPGGz Ster Familiebeleid

Wilt u ook verzekerd zijn van kwaliteit en de beste zorg? LPGGz is een keurmerk dat staat voor kwaliteit van familiebeleid. Familie wordt steeds meer betrokken bij de zorg van cliënten. Voor cliënten is het van belang dat zij een persoon bij zich hebben die over hen waakt zoals een bekende. Vaak voelt een client zich extra vertrouwt met een familielid. Ook is er wetenschappelijk bewezen dat familie bij de zorg betrekken zorgt voor kwaliteit.

De LPGGz zorgt ervoor dat familiebeleid verder kan worden uitgezet. Vier belangrijke thema’s komen van te pas bij familiebeleid. Dit zijn: Algemeen beleid, familie vertrouwenspersoon, familieraad en klachtenrecht. Een familie vertrouwenspersoon kan worden ingezet bij de behandeling. Deze betrekt de familie en cliënten bij het behandelplan en overweegt keuzes en standpunten van de familie. Tevens laat de vertrouwenspersoon de familie vrij hun mening te geven en zelf oplossingen te bedenken en zorgt ervoor dat het standpunt van de familie wordt vastgehouden.

Bij bepaalde zorginstellingen zoals bij de GGZ worden enquêtes afgenomen om het familiebeleid te toetsen. Zo kan men zien in hoeverre een zorginstelling het beleid heeft geïntegreerd. Indien het familieperspectief voldoende is toegepast in de zorg krijgt een instelling het LPGGz keurmerk. Indien de ouders van een meisje bijvoorbeeld niet willen dat ze antipsychoticum krijgt vanwege de bijwerkingen maar een zorginstelling beweert dat dit de enige mogelijkheid is wordt er nog onvoldoende meegedacht. Volgens de ouders zou hun dochter bijvoorbeeld verder komen met psychotherapie wat gezonder is dan het slikken van zware medicatie. Bij zo een LPGGz familiekwalificatie keurmerk wordt het standpunt van ouders en familie ook meegewogen en komen er nieuwe mogelijkheden en inzichten tot leven wat van belang kan zijn voor een goede behandeling.