Omgaan met iemand met een beperking

Omgaan met iemand met een beperking

Mensen vinden het nog wel eens lastig om met iemand om te gaan met een beperking. Je weet wellicht niet goed hoe je je moet gedragen, of bent bang dat je hem of haar bijvoorbeeld bezeerd. Dat kan lastig zijn, met name aan het begin van de omgang met hem of haar....