De beste zorgaanbieders van 2020

Nederland beschikt anno 2020 over een ruim aanbod van goede zorgaanbieders. Vele verzekeringen bieden ook ruime keuze aan de klant.

GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

De GGZ is de instelling voor (zware) geestelijke problematiek in Nederland. De GGZ helpt zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Van psychische problematiek zoals borderline tot suïcidaal en verslavingsgedrag. De GGZ is gespecialiseerd in diverse soorten problematiek en bekijkt dit vanuit verschillende invalshoeken. De GGZ professionals en behandelteams stellen behandelplannen samen van hoogwaardige kwaliteit en helpen cliënten zo een volwaardig en gezond leven te leiden.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Een van de grootste ziekenhuizen in Nederland vind u in Groningen. Dit ziekenhuis is aangesloten bij de rijksuniversiteit en is naast een ziekenhuis ook een onderzoek en onderwijscentrum. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar ziekten en geneesmiddelen, vaak met groot succes. Ook zeldzame en bijna ongeneeslijke ziekten kunnen hier worden behandeld doordat er steeds meer kennis en innovatie ontstaan door de samenwerking met de universiteit en studenten. Knappe koppen zorgen voor de beste zorg. Het UMCG beschikt over een speciale studententandartsen praktijk waarbij tandartsen in opkomst lerend uw gebit in orde maken. De studenten die in de praktijk werken doen dit onder toezicht van een professional. Tevens liggen de kosten lager dan bij de reguliere tandarts.

Erasmus MC

Het grootse Universitair medisch centrum van Nederland zit in onze havenstad Rotterdam. Het ziekenhuis strekt zich uit van ziekte tot individuele en maatschappelijke gezondheidszorg. Er werken vele wetenschappers en studenten samen om onderzoek te verrichten naar diverse ziekten. Het gigantische “skills lab” biedt een replica van een laboratorium en een operatiekamer. Hier wordt sterk rekening gehouden met een passend behandelplan aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.

Pameijer

Een grote kwalitatieve zorgaanbieder in de gehandicapten en psychische zorg. De organisatie zorgt ervoor dat mensen ondanks hun problematiek op eigen kracht hun leven kunnen leiden. Een team van professionele behandelaren zorgt voor zorg en ondersteuning bij wonen, werken, opvoeding en relaties. Cliënten worden gecoacht om zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit zorgt voor optimaal functioneren binnen de maatschappij. Pameijer zorgt ervoor dat mensen minder afhankelijk en sterker worden.

ZuidOost Zorg

Deze grote organisatie is gevestigd in noord Nederland en is gespecialiseerd op het gebied van ouderenzorg. Het motto is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met thuiszorg als ondersteuning. Naast thuiszorg biedt ZuidOostzorg ook revalidatie aan na een hersenbloeding of ongeval. Ook biedt ZuidOost Zorg hulp voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel, na een hersenbloeding en met parkinson. Het zorgaanbod is passend en goed afgestemd op de aandoening en mogelijkheden van de patiënt.